Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data publikacji: 2012-11-29

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w roku 2013 (nr ogłoszenia w BZP: 431404-2012). Informacja do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - załącznik (plik doc 43KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-11-29
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska.
Odpowiedzialna/y za treść: Izabela Domaszewska.

 1. 2012-11-29 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie i opublikowanie nowej publikacji: I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 2. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - załącznik" - do publikacji: z dn. 2012-11-29
  Redaktor: Izabela Domaszewska.

Przetarg

Data publikacji: 2012-11-05

Nr sprawy MGOPS-PS.2210.1.2012
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w 2013 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik doc 74KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 191KB)
 3. Załącznik nr 1 (plik doc 30KB)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC 39KB)
 5. Załącznik nr 3 (plik doc 33KB)
 6. Załącznik nr 4 (plik doc 51KB)
 7. Załącznik nr 5 (plik doc 36KB)
 8. Załącznik nr 6 (plik doc 68KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-11-05
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska.
Odpowiedzialna/y za treść: Izabela Domaszewska.

 1. 2012-11-05 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie i opublikowanie nowej publikacji: Przetarg
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 2. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Ogłoszenie o zamówieniu" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 3. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 4. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik nr 1" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 5. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik nr 2" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 6. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik nr 3" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 7. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik nr 4" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 8. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik nr 5" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.
 9. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik nr 6" - do publikacji: z dn. 2012-11-05
  Redaktor: Izabela Domaszewska.

I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data publikacji: 2011-11-22

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w roku 2012. Informacja do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAŁĄCZNIK PDF (plik doc 26KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-11-22
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Izabela Domaszewska

 1. 2011-11-22 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie i opublikowanie nowej publikacji: I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 2. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAŁĄCZNIK PDF" - do publikacji: z dn. 2011-11-22
  Redaktor: Izabela Domaszewska

Przetarg

Data publikacji: 2011-10-31

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOBYLIN W 2012 R.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik doc 72KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 171KB)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (plik doc 30KB)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ (plik DOC 38KB)
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ (plik doc 33KB)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ (plik doc 48KB)
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ (plik doc 36KB)
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ (plik doc 66KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-10-31
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska
Odpowiedzialna/y za treść: Izabela Domaszewska

 1. 2011-10-31 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie i opublikowanie nowej publikacji: Przetarg
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 2. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Ogłoszenie o zamówieniu" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 3. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 4. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 1 do SIWZ" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 5. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 2 do SIWZ" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 6. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 3 do SIWZ" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 7. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 4 do SIWZ" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 8. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 5 do SIWZ" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska
 9. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 6 do SIWZ" - do publikacji: z dn. 2011-10-31
  Redaktor: Izabela Domaszewska

Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 2010-11-10

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOBYLIN W 2011R.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik doc 65KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 126KB)
 3. Załącznik Nr 1 (plik doc 27KB)
 4. Załącznik Nr 2 (plik DOC 37KB)
 5. Załącznik Nr 3 (plik doc 31KB)
 6. Załącznik Nr 4 (plik doc 47KB)
 7. Załącznik Nr 5 (plik doc 40KB)
 8. Załącznik Nr 6 (plik doc 63KB)
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano dn. 2010-11-30) (plik doc 25KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2010-11-10
Dane wprowadził(a): R.Kal (admin)
Odpowiedzialna/y za treść: Izabela Domaszewska

 1. 2010-11-10 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie i opublikowanie nowej publikacji: Przetarg nieograniczony
  Redaktor: R.Kal (admin)
 2. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Ogłoszenie o zamówieniu" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 3. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 4. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 1" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 5. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 2" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 6. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 3" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 7. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 4" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 8. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 5" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 9. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Załącznik Nr 6" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)
 10. 0000-00-00 (00:00:00)
  Opis zdarzenia: dodanie i opublikowanie załącznika: "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano dn. 2010-11-30)" - do publikacji: z dn. 2010-11-10
  Redaktor: R.Kal (admin)