Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Sprawozdanie finansowe - rok 2020

Data publikacji: 2021-05-05

Załączniki:

 1. MGOPS Kobylin - Bilans 2020 (plik pdf 81KB)
 2. MGOPS Kobylin - Rachunek zysków i strat jednostki 2020 (plik pdf 49KB)
 3. MGOPS Kobylin - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 (plik pdf 49KB)
 4. MGOPS Kobylin - Informacja dodatkowa 2020 (plik pdf 212KB)
 5. Muzeum - Bilans 2020 (plik pdf 81KB)
 6. Muzeum - Rachunek zysków i strat 2020 (plik pdf 65KB)
 7. Muzeum - Informacja dodatkowa 2020 (plik pdf 211KB)

Sprawozdanie finansowe - rok 2019

Data publikacji: 2020-06-18

Sprawozdanie finansowe - rok 2019

Załączniki:

 1. MGOPS Kobylin - Bilans 2019 (plik pdf 81KB)
 2. MGOPS Kobylin - Rachunek zysków i strat jednostki 2019 (plik pdf 65KB)
 3. MGOPS Kobylin - Informacja dodatkowa 2019 (plik pdf 212KB)
 4. MGOPS Kobylin - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 (plik pdf 65KB)
 5. Biblioteka - Bilans 2019 (plik pdf 81KB)
 6. Biblioteka - Rachunek zysków i strat jednostki 2019 (plik pdf 81KB)
 7. Biblioteka - Informacja dodatkowa 2019 (plik pdf 195KB)
 8. Muzeum - Bilans 2019 (plik pdf 81KB)
 9. Muzeum - Rachunek zysków i strat jednostki 2019 (plik pdf 81KB)
 10. Muzeum - Informacja dodatkowa 2019 (plik pdf 195KB)
 11. GOK - Bilans 2019 (plik pdf 81KB)
 12. GOK - Rachunek zysków i strat jednostki 2019 (plik pdf 81KB)
 13. GOK - Informacja dodatkowa 2019 (plik pdf 195KB)

Sprawozdanie finansowe - rok 2018

Data publikacji: 2019-05-09

Sprawozdanie finansowe - rok 2018

Załączniki:

 1. Muzeum Kobylin - Bilans 2018 (plik pdf 81KB)
 2. Biblioteka Kobylin - Informacja dodatkowa 2018 (plik pdf 195KB)
 3. Biblioteka Kobylin - Rachunek zysków i strat 2018 (plik pdf 113KB)
 4. Biblioteka Kobylin - Bilans 2018 (plik pdf 81KB)
 5. MGOPS Kobylin - Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 (plik pdf 65KB)
 6. MGOPS Kobylin - Informacja dodatkowa 2018 (plik pdf 195KB)
 7. MGOPS Kobylin - Rachunek zysków i strat jednostki 2018 (plik pdf 49KB)
 8. MGOPS Kobylin - Bilans 2018 (plik pdf 81KB)
 9. Muzeum Kobylin - Rachunek zysków i strat 2018 (plik pdf 129KB)
 10. Muzeum Kobylin - Informacja dodatkowa 2018 (plik pdf 195KB)